sadochok

Дитячі садочки Києва

Сайт дитячих садочків

Дитячий садок 343: Базова програма Я у Світі


Порівнюємо традиційну і нову програми дошкільної освіти


Наш ДНЗ №343 в числі ще 10 дитячих садочків Шевченківського району вересня 2009 року приймає участь у інноваційному проекті по застосовуванню на практиці нової програми дошкільної освіти, відомої під назвою „Я у Світі”. Вона має замінити програму „Дитина”, маючи своєю метою привести „Я” наших дітей до гармонії зі „Світом”.

То чим відрізняється цей новий, так званий, особистісно-орієнтований метод від традиційного, „навчально-дисциплінарного”?

Адже будь-яка програма має розвивати особистість тією чи іншою мірою. „Розвивати” - при цьому проблема особистісного зростання розглядається поверхово. Новий підхід ставить передусім активний саморозвиток дитини.

Ми звикли вимірювати розвиток, фіксуючи, скільки і що знає малюк. Проте навчені діти – зовсім не обов’язково особистісно розвинені, життєво компетентні, реалізовані, щасливі діти. Ми маємо позбавитися звички дивитися на малюка як на майбутнього функціонера (учня, працівника, студента, ...), побачити в ньому людину з безліччю повсякденних проблем, запитів, настроїв, конфліктів, яку належить навчити бути щасливою.

Добре, але як? Що саме робити? Що змінити?

Спробуймо хоча б орієнтовно окреслити основні пункти, що відрізняють два підходи.

Моделі дошкільної освіти

Основні характеристики Навчально-дисциплінарна Особистісно орієнтована
Мета Озброєння знаннями, уміннями, навичками з різних предметів, забезпечення функціональної придатності, здатності жити в певних умовах Гармонійний та різнобічний розвиток особистості, формування цілісної картини світу, життєвої компетентності, базису особистісної культури, здатності жити у змінних умовах
Девізи „Роби, як я!”, „Дій за зразком”, „Успішність визначає педагог” „Покладайся на власний досвід і здоровий глузд”, „Довіряй своїй самооцінці”, „успішність діяльності визначають об‘єктивні показники”
Центральна фігура Педагог. Контролюючі інстанції Дитина
Основний життєвий контекст Заняття як форма організації дорослим навчальної діяльності дитини Життєдіяльність у цілому, дитяче буття, дитячі види діяльності
Освітні пріоритети Навчання. Цілеспрямоване виховання, запобігання і корекція Розвиток, саморозвиток, виховання як залучення до культури
Функції дорослого Постачальник знань, проголошував істин, контролер, експерт Партнер, носій інформації, авторитетна, довірена особа, „психотерапевт”
Сфери прояву активності педагога Організація, контроль діяльності, оцінка її результативності і динаміки Спостереження за особливостями дітей, організація комфортних умов життєдіяльності, створення розливального середовища
Гіпотеза розвитку дитини Вимогливо-недовірлива, максималістська або скептична Виважено-довірлива, оптимістична, стимулююча
Пріоритетні якості Слухняність, виконавська дисципліна, старанність, обізнаність, навченість Самостійність, відповідальність, людяність, допитливість, сприйнятливість, креативність, самолюбність, працьовитість
Характер орієнтації на дітей Як на соціальну сукупність („діти”, „вихованці”, „майбутні учні”), об‘єднані за ознакою паспортного віку Як на індивідуальності, представників віково-статевої групи, носіїв певного темпераменту, характеру, здібностей, життєвого досвіду
Позиція дитини Об‘єкт навчально-виховних впливів. Виконавець вимог і розпоряджень Суб‘єкт життєдіяльності, носій сутісних життєвих сил
Освітні засоби та прийоми Змагальність, конкурентність, порівняння дітей між собою. Селекція за рівнями розвитку та здібностями. Діагностика відхилень Відмова від змагальності в усіх випадках, крім спортивних занять. Відмова від селекції на користь визнання зони найближчого розвитку кожного. Порівняння дитини із самою собою (в динаміці)
Що оцінюється Навчальні досягнення (якість та обсяг ЗУНів), кінцеві продукти праці, їх відповідність заданим зразкам Зусилля, вкладені дитиною у досягнення у порівнянні з якісно-кількісними показниками результату, прояви творчості

«« Повернутись до списку статей про базову програму Я у Світі.


«« Повернутись до списку статей


дитячий садок №343


різне