sadochok

Дитячі садочки Києва

Сайт дитячих садочків

Система експериментальної роботи по впровадженню інноваційних технологій в практику фізкультурно-оздоровчої роботи


Експериментальні технології в фізкультурно-оздоровчій роботі


Аналіз анкетування батьків

Анкетування проводилось з метою визначення думок батьків стосовно рівня захворюваності дітей, встановлення рівня обізнаності батьків щодо профілактики ускладнень хронічних захворювань, плоскостопості, запобігання порушень постави, проблем запровадження активних форм оздоровчої роботи, відпочинку в сім’ї.
Дослідження проводилось у середній та старшій групах, було опрацьовано 30 анкет батьків.

Звертають на себе увагу наступні питання :

Висновки та рекомендації:

Аналізуючи анкети батьків, педагогічний колектив провів обговорення питання, запропонував запровадити в практику роботи як експеримент інноваційні технології фізкультурно – оздоровчої роботи.

Для цього необхідно:

Адміністрації закладу, медсестрі, психологу, соціальному педагогу, вихователям забезпечити педагогічний супровід фізкультурно-оздоровчої роботи з вихованцями в родинах, опосередковано впливаючи як на дітей , так і на їх батьків

Лікарю, медсестрі провести роз’яснювальну роботу з наступних питань:

медсестрі, методисту розробити систему експериментальної роботи по впровадження інноваційних технологій в практику фізкультурно-оздоровчої роботи закладу, адаптувати для практичного використання ризький метод загартування

медсестрі, практичному психологу, соціальному педагогу запровадити в практику роботи

Вихователям підібрати добірку вправ з використанням нетрадиційного обладнанням, розробити комплекси оздоровчих, ритмічних вправ,

Удосконалити форми організації рухового режиму, проведення днів здоров'я, оптимізувати СРД

Підібрати матеріали для проведення консультативної роботи на теми:

Укомплектувати тематичні папки

Повсякчас пом’ятати, що основні засади, на яких ґрунтується організація навчально-виховного процесу в дитячому садку:

 

Розвиваючі потенційні можливості вихователів, пам’ятаємо, що в центрі турбот - психічне і фізичне здоров’я кожної дитини. Удосконаленню системи виховної, освітньої, оздоровчої роботи в ДНЗ сприяє чітка, злагоджена робота керівництва, вихователів, практичного психолога та соціального педагога закладу, які впроваджують нові педагогічні технології, інноваційні підходи, проводять спільно заняття для подальшого практичного оволодіння навичками, підгрупові заняття, розучують ігри, драматизації й хороводи разом з дітьми, готують сценарії розваг, добирають віршований матеріал, що активізує малюків, стимулює творчий процес працівників та дітей.


«« Повернутись до списку статей з оздоровлення та фізичного розвитку дошкільників.

Натисніть, якщо бажаєте прочитати ще статті, поради, відгуки, присвячені правовому вихованню дітей дошкільного віку.

«« Повернутись до напрямків роботи дитячого садка №343


дитячий садок №343


різне